SEDUMI Apkalpošani atļautie STIHL tirdzniecības aģenti

Lūdzu, izlasiet noteikumus un nosacījumus, kas izklāstīti šajā lapā.

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1.1. Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka SIA „Sedumi” interneta veikala www.sedumi.lv (turpmāk – e-veikala) lietošanas kārtību. 1.2. Pārdevējs ir SIA Sedumi”, reģistrācijas Nr. LV45403008187, juridiskā adrese: Brīvības iela 165 ,Jēkabpils, Latvija (turpmāk – Pārdevējs). 1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona, vai juridiska persona, kura veic preču pasūtījumu e-veikalā. 1.4. Cenas e-veikalā norādītas euro, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi. 1.5. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides.

 2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 2.1. Veikt pasūtījumus e-veikalā var gan reģistrēti, gan nereģistrētie lietotāji. Ja klients izveido savu lietotāja kontu e-veikalā, klientam ir iespēja pievienoties e-veikalam autorizējoties. 2.2. Lai iegādātos preces e-veikalā, jāveic šādas darbības: 2.2.1. izvēlēties preci (vai preces), pievienojot tās „Pirkumu grozam”, 2.2.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „ Pirkumu grozā”, Jums ir iespēja izvēlēties starp tūlītēju norēķināšanos par preci vai tās rezervāciju un saņemšanu veikalā; 2.2.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, pirkuma maksa pilnā apmērā veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot elektronisko norēķinu sistēmu PayPal. 2.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e-veikala pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja: 2.3.1.prece vairs nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, kādā to vēlas iegādāties Pircējs; 2.3.2. tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preces cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai preces cenai un/vai parametriem; 2.4. Pasūtījuma pirkums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījuma pirkums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums. 2.5. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts. 2.6. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-veikala e-pasta adresi – eveikals@sedumi.lv. 2.7. Veicot preces rezervāciju, Pārdevējs rezervē preci 10 darba dienas, ja šajā laikā Pircējs neierodas veikalā un nenorēķinās par rezervēto preci, Pārdevējam ir tiesības anulēt rezervāciju.

 3. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE UN PIEGĀDES IZMAKSAS 3.1. Veicot pasūtījumu e-veikalā Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem: 3.1.1. piegāde ar kurjera starpniecību; 3.1.2. preces saņemšana, ierodoties personīgi SIA “Sedumi ” veikalā, Brīvības 165 Jēkabpils . 3.2. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atbilstoši pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai. 3.3. Preču piegāde tiek veikta uz pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pirms piegādes veikšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par preces piegādes laiku. 3.4. Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 2-5 darba dienas. 3.5. Pasūtījuma piegādes termiņš Latvijā ir 2 (divas) darba dienas pēc pasūtījuma sagatavošanas un pilnas pirkuma maksa saņemšanas. 3.6. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts. 3.7. Pirms preces saņemšanas pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, piegādātajam ir tiesības neizsniegt preces. 3.8. Pircējam jāierodas saņemt preci SIA “Sedumi” veikalā 10 dienu laikā. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces saņemšanu, vai personas tikusi informēta par preces saņemšanu telefoniski.

 4. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA VAI IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas jau izdarītā pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar SIA “Sedumi”, izmantojot e-pastu – eveikals@sedumi.lv vai tel.nr. - 28663668

 5. PRECES ATGRIEŠANA VAI APMAIŅA 5.1. Preces saņemšanas brīdī pircējam jāpārliecinās par to, ka piegādātā prece atbilst tai, kuru pircējs ir pasūtījis Interneta veikalā www.sedumi.stihl-veikals.lv 5.2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.207 par distances līgumu pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā, ja: 5.2.1. nododamajai/maināmajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā; pircējs nedrīkst sabojāt preci; prece nedrīkst būt lietota, zaudējusi preces izskatu (bojātas etiķetes un aizsargplēvītes u. c.); nododamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā pircējs to saņēma. 5.2.2. pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošos dokumentus (divas pavadzīmes vai kases čeks). 5.3. Atteikuma gadījumā naudas summa, kas samaksāta par pasūtītajām precēm, tiks pārskaitīta uz kontu, no kura tika saņemts maksājums par attiecīgo pirkumu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad pircējs nosūtījis atteikumu un preci. 5.4. Atsakoties no preces, samaksa par notikušo piegādes pakalpojumu samaksa netiek atmaksāta. 5.5. Lai informētu par preces atgriešanu, nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu un nosūtīt to uz e-pasta adresi eveikals@sedumi.lv, Pārdevēja pārstāvis sazināsies ar Jums, lai vienotos par preces maiņu vai naudas atmaksu.

 6. GARANTIJA 2 gadi

 7. CITI NOTEIKUMI 7.1. Informācijas apmaiņa starp Pircēju un Pārdevēju notiek izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot šādus saziņas veidus – e-pastu eveikals@sedumi.lv, tālr. Nr. 28663668

PVN ID nr.
LV45403008187

Reģistrācijas numurs: 45403008187

PVN numurs: LV45403008187

Juridiskā adrese: Brīvības iela 165, Jēkabpils, LV-5201

Faktiskās adreses:

 • veikals “Sēta” Brīvības iela 165, Jēkabpils, LV – 5201

Bankas rekvizīti: A/S SEB banka UNLALV2X

Bankas konts: LV36UNLA0009004467477

Informācija klientiem - tēmas

 • Pārdevējs
 • Līguma noslēgšana
 • Cenas un piegādes izmaksas
 • Piegāde un preces saņemšana
 • Apmaksa
 • Pasūtīšanas process
 • Garantijas un likumā noteiktās tiesības attiecībā uz defektīviem produktiem

Pārdevējs

Pirkuma līgums tiek noslēgts ar SIA SEDUMI {{DealerAddress}}. Jebkādu jautājumu vai sūdzību gadījumā sazinieties ar mums pa e-pastu eveikals@sedumi.lv vai tālruni 28663668.

Līguma noslēgšana

Nospiežot pogu „Iegādāties”, Jūs izdarāt saistošu pasūtījuma veidlapā norādīto preču pasūtījumu. Pēc pasūtījuma iesniegšanas, Jūs pa e-pastu saņemsiet pasūtījuma apstiprinājumu. Līgums tiek noslēgts līdz ar šī pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanu.

Līguma noslēgšanas valodas

Līguma noslēgšana iespējama šādās valodās: Latvija

Cenas un piegādes izmaksas

Produktu lapās norādītās cenas vienmēr ietver arī atbilstošu, likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli, kā ar visus citus cenas komponentus. Par mūsu piegādēm tiek iekasēta piegādes maksa. Piegādes maksas ir norādītas. Turpmākas izmaksas, ko mēs neesam noraidījuši vai par kurām neesam piestādījuši rēķinu, netiek aprēķinātas.

Piegāde un preces saņemšana

Ja vien produkta aprakstā nav norādīts citādi, mūsu piedāvātie produkti parasti tiek piegādāti aptuveni 5 darba dienu laikā. Piegāde tiek veikti vienīgi uz Latvija. Ja mēs piedāvājam pašam saņemt preci, Jūs saņemsiet paziņojumu, tiklīdz prece būs gatava saņemšanai. Ja, Jūsu pasūtījuma apstrādes laikā, tiek atklāts, ka preces nav pieejams, Jūs saņemsiet brīdinājumu pa e-pastu.

Apmaksa

Maksājumi tiek veikti ar Paypal.

Pasūtīšanas process

Kad esat izvēlējies vēlamo produktu, varat pievienot to savam iepirkumu grozam, neuzņemoties nekādas saistības, nospiežot pogu [Pievienot grozam]. Varat aplūkot iepirkumu groza saturu jebkurā laikā, neuzņemoties nekādas saistības, nospiežot pogu [Iepirkumu grozs]. Preces iespējams izņemt no groza, nospiežot pogu [Dzēst].

Ja vēlaties iegādāties preces, kas atrodas Jūsu iepirkumu grozā, nospiediet pogu [Pabeigt pirkumu]. Pēc tam, lūdzu, ievadiet informāciju par sevi. Obligāti norādāmā informācija ir atzīmēta ar zvaigznīti. Reģistrācija nav nepieciešama. Jūsu informācija tiks pārraidīta šifrētā veidā. Pēc informācijas ievadīšanas, varat to pārskatīt. Pasūtījuma process tiek pabeigts, nospiežot „Iegādāties” pogu. Procesu iespējams atcelt jebkurā laikā, aizverot pārlūka logu. Atsevišķas lapas sniegs tālāku informāciju, piemēram, kā veikt labojumus.

Mēs saglabāsim Jūsu pasūtījuma informāciju un tā kopā ar mūsu standarta Noteikumiem un nosacījumiem (AGB) tiks ietverta pa e-pastu nosūtītajā pasūtījuma apstiprinājumā.

Standarta Noteikumi un nosacījumi ir aplūkojami Noteikumi un nosacījumi un tos iespējams pārskatīt, lejupielādēt un saglabāt. Drošības apsvērumu dēļ, pēc pasūtījuma pabeigšanas, Jūsu pasūtījuma informācija vairs nebūs pieejama Internetā.

Garantijas un likumā noteiktās tiesības attiecībā uz defektīviem produktiem

Uz visiem piedāvājumā esošajiem produktiem attiecas likumā noteiktās tiesības attiecībā uz defektīviem produktiem. Tāpat, lūdzam pievērst uzmanību, ka uz visiem STIHL un VIKING zīmola produktiem attiecas STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG garantijas noteikumi {{WarrantyConditionsLink}}.

Paldies, ka interesējaties par mūsu vietni! Jūsu konfidencialitātes aizsargāšana mums ir ļoti svarīga. Tālāk ir sniegta sīkāka informācija par to, kā mēs izmantojam Jūsu datus.

Personīgās informācijas apkopošana, apstrāde un izmantošana

Jebkādi personīgie dati, kas tiek apkopti mūsu tiešsaistes pakalpojumu kontekstā, vienmēr tiek apstrādāti konfidenciāli, saskaņā ar piemērojamiem likumiem par konfidencialitāti, un dati tiek apkopoti, apstrādāti un izmantoti vienīgi līgumu apstrādes nolūkā un lai pasargātu mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses attiecībā uz mūsu klientu konsultēšanu un apkalpošanu, kā arī, kur tas ir atbilstoši, produktu izstrādi.

Atbilstoši skaidrai Jūsu piekrišanai, Jūsu pasūtījuma gaitā sniegtā informācija tiks izmantota vienīgi, lai izpildītu un apstrādātu Jūsu pasūtījumu. Pēc pasūtījuma izpildes un pilnīgas pirkuma cenas samaksas, ja vien Jūs neesat devis skaidru piekrišanu Jūsu datu izmantošanai, Jūsu informācijas tālāka lietošana tiks bloķēta un tā tiks izdzēsta, tiklīdz beigsies nodokļu un komercdarbības likumos noteiktais uzglabāšanas periods.

Sīkdatņu izmantošana

Lai padarītu mūsu vietni pievilcīgāku un ļautu izmantot noteiktas tās funkcijas, dažādās lapās mēs izmantojam, tā sauktās, sīkdatnes. Tās ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu ierīce. Dažas no sīkdatnēm, ko mēs izmantojam, tiek dzēstas pārlūka sesijas beigās, t.i., kad aizverat savu pārlūku (tā sauktās, sesijas sīkdatnes). Citas sīkdatnes saglabājas Jūsu ierīcē un ļauj mums vai mūsu partneruzņēmumiem atpazīt Jūsu pārlūku nākamajā apmeklējuma reizē (tā sauktās, pastāvīgās sīkdatnes).

Jūs varat iestatīt savu pārlūku tā, lai tas Jūs informētu par sīkdatnēm un Jūs varat katrā atsevišķā gadījumā izlemt, vai vēlaties tās pieņemt, pieņemt tikai dažos gadījumos vai nepieņemt vispār. Sīkdatņu nepieņemšana var ierobežot mūsu vietnes funkcionalitāti.

Lietotāja tiesības

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu apstrādāt Jūsu personīgo informāciju. Šādā gadījumā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu pieprasījums tiek izpildīts un Jūsu informācija tiek dzēsta.

Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt informāciju par uzglabātajiem Jūsu personas datiem. Saskaņā ar likuma noteikumiem, Jums ir tiesības labot, bloķēt un dzēst šos personas datus.

Šīs konfidencialitātes politikas izmaiņas

Tā kā Internets pastāvīgi attīstās, mūsu konfidencialitātes politika tiks regulāri pielāgota. Izmaiņas tiks laikus publicētas šajā lapā. Tādēļ Jums vajadzētu regulāri apmeklēt šo lapu un uzzināt, kāds ir jaunākais mūsu konfidencialitātes politikas statuss.

Tīkla analīze ar Google Analytics

Šī vietne izmanto Google Analytics, tīkla analīzes pakalpojumu, kuru piedāvā Google Inc. (Google). Google Analytics izmanto sīkdatnes, t.i., teksta failus, kas tiek saglabāti Jūsu datorā un kas ļauj analizēt Jūsu vietnes lietošanu. Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes lietošanu parasti tiek pārraidīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs un uzglabāta tur.

Taču, ja šajā vietnē, Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, kas ietvertas Eiropas Ekonomiskajā zonā, tikusi aktivizēta IP anonimizācija, Google vispirms saīsinās Jūsu IP adresi. Pilna Jūsu IP adrese tiks pārraidīta uz Google serveri ASV un saīsinātā tur vienīgi izņēmuma gadījumos. Šajā vietnē ir aktivizēta IP anonimizācija. Šīs vietnes īpašnieka vārdā Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu vietnes lietošanu, veidotu ziņojumus par vietnes aktivitāti un sniegtu vietnes operatoram citus vietnes un Interneta lietojuma pakalpojumus.

Google Analytics kontekstā no Jūsu pārlūka nosūtītā IP adrese netiks sapludināta ar citiem Google datiem. Jūs varat novērst sīkdatņu glabāšanu, izvēloties atbilstošus iestatījumus Jūsu pārlūkā, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka šādā gadījumā Jums var nebūt pilnībā pieejamas visas šīs vietnes funkcijas.

Tāpat Jūs varat novērst, ka Google apkopo un apstrādā sīkdatnes radītos datus, kas saistīti ar vietnes izmantošanu (ieskaitot Jūsu IP adresi), lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, sekojot šai saitei: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Analīzes datu pārsūtīšana

Google Analytics tīkla analīzes pakalpojuma ietvaros savāktos datus izmanto arī Andreas Stihl AG und Co. KG, lai optimizētu un uzlabotu šo vietni.

Lai novērstu, ka Andreas Stihl AG und Co. KG savāc un apstrādā sīkdatnes radītos datus par vietnes lietošanu, lejupielādējiet un instalējiet pārlūka spraudni, sekojot šai saitei: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Tas automātiski pārtraukt vietnes operatora veikto tīkla analīzi ar Google Analytics starpniecību.

Sociālie tīkli un sociālie spraudņi

Mūsu sociālo tīklu lapās (Facebook, LinkedIn, YouTube, Google+) Jums pieejams plašs personīgs atbalsts. Ja uzdosiet mums kādu jautājumu ar šo sociālo mediju vietņu palīdzību, jautājums tiks pāradresēts atbilstošajai nodaļai. Šī informācija tiek izmantota tikai, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu, un nekad netiek nodota trešajām pusēm.

Lai sazinātos ar mums sociālajos medijos, Jums jāreģistrējas atbilstošajam pakalpojumam. Šim nolūkam uzņēmumi, kas piedāvā atbilstošos pakalpojumus, arī var ievākt, uzglabāt un izmantot personas informāciju. Mēs nekādā veidā neietekmējam to, kādā veidā un apmērā šī informācija tiek apstrādāta.

Tāpat mūsu vietnes izmanto sociālos spraudņus. Citu starpā tie ietver:

Facebook "Share" („Dalīties”) poga. Google Plus "+1" poga. Twitter poga.

Tās nodrošina šādi ASV uzņēmumi:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Ja Jūs pieslēdzaties mūsu vietnes lapai, kurā atrodas šie spraudņi, Jūsu pārlūks izveidos tiešu savienojumu ar atbilstošā uzņēmuma serveriem. Spraudņi tiešā veidā pārraida savu saturu uz Jūsu pārlūku un integrē to vietnē. Šī iemesla dēļ mēs nekontrolējam to, kādā apjomā attiecīgie uzņēmumi ievāc datus ar šo spraudņu palīdzību. Tālāk norādīta mums pašreiz zināmā informācija:

Integrējot šos spraudņus, attiecīgie uzņēmumi saņem informāciju, ka Jūs esat pieprasījis attiecīgo mūsu tīkla prezentācijas lapu. Ja Jūs tajā laikā esat pieslēdzies kādai no augstākminēto uzņēmumu lapām, tie spēs sasaistīt Jūsu apmeklējumu ar konkrētajā uzņēmumā reģistrēto kontu. Kad Jūs mijiedarbojieties ar spraudņiem, Jūsu pārlūks pārraida attiecīgo informāciju konkrētajam uzņēmumam, kur tā tiek uzglabāta. Ja Jums nav reģistrēta konta kādā no augstākminēto uzņēmumu lapām, tik un tā pastāv iespēja, ka tie noteikts un reģistrēs Jūsu IP adresi.

Tādēļ nevar izslēgt, ka, balstoties uz IP adresēm un izsauktajiem URL, augstākminētie uzņēmumi reģistrēs visus mūsu vietnes apmeklētājus, pat ja tie neuzklikšķina uz spraudņiem un tiem nav izveidota konta. Tādējādi šie uzņēmumi var reģistrēt Jūsu apmeklējumu mūsu vietnē.

Informācija par šīs datu ievākšanas mērķi un apmēru un savākto datu apstrādi un izmantošanu šajos uzņēmumos, kā arī par Jūsu tiesībām un iespējamiem iestatījumiem attiecībā uz Jūsu privātuma aizsardzību, atrodama šeit:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Google: http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html Twitter: https://twitter.com/privacy

Ja esat kāda no augstākminētajiem uzņēmumiem biedrs un Jūs nevēlaties, ka šis uzņēmums izmanto mūsu vietni, lai ievāktu datus par Jums un saistītu tos ar Jūsu biedra datiem, kas uzņēmumam jau pieder, pirms mūsu vietnes lietošanas Jums jāiziet no sava konta.

Personas datu pārsūtīšana

Tiktāl, cik tas nepieciešams, lai piegādātu Jums preces, Jūsu personas datus pārsūtīs piegādes uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums par piegādi. Maksājumu apstrādes nolūkiem mēs pārsūtīsim Jūsu maksājuma datus partneruzņēmumam un/vai finanšu iestādei, ar kuru noslēgts līgums par maksājumu apstrādi.

Maksājumu apstrādi veic pakalpojumu sniedzējs PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburga). Sīkāka informācija par PayPal nodrošināto privātuma aizsardzību un PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A konfidencialitātes politiku pieejama PayPal vietnē: www.paypal.de. Lai apstrādātu maksājuma operāciju, mēs Paypal pārsūtām šādus datus: iegādātās preces un kopējo pirkuma summu.

Datu drošums

Pasūtījuma procesa laikā, Jūsu personīgā informācija tiek pārraidīta Internetā šifrētā formā. Mēs nodrošinām savu vietni un citas sistēmas, izmantojot vispārpieņemtus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu Jūsu datu nozaudēšanu, iznīcināšanu, pieeju, izmaiņas vai izplatīšanu neautorizēto pušu pieejas rezultātā, taču mēs nevaram garantēt absolūtu aizsardzību. Pieeja Jūsu kontam ir iespējama, ievadot Jūsu personīgo paroli. Vienmēr izturieties pret pieejas informāciju kā pret konfidenciālu informāciju un aizveriet pārlūku ik reizi, kad esat pabeidzis komunikāciju ar mums, it īpaši, Jūsu izmantoto datoru izmanto arī citi cilvēki.

Kontakti

Jūs varat sazināties ar mums, ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu datu savākšanu, apstrādi un izmantošanu vai ja Jums nepieciešama informācija par datiem, datu labošana, bloķēšana vai dzēšana un vēlaties atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta pie mūsu uzņēmuma detaļām.

Sīkdatņu izmantošana

Dažās no mūsu tīmekļa vietnēm tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes, lai padarītu vietnes apmeklējumu saistošu un pievilcīgu un ļautu izmantot konkrētas iespējas (piem., veikt pasūtījumus).

Atverot mūsu interneta vietni, ekrānā parādīsies informatīvs paziņojums par sīkdatņu izmantošanu, kā arī lūgumu vēlreiz pievērst uzmanību datu privātuma politikai.

Jūsu piekrišana un/vai mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz pakalpojumu klāsta tehnisko darbību un uzlabošanu veido datu apstrādes un sīkdatņu izmantošanas tiesisko pamatu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek saglabāta Jūsu datorā, kad apmeklējat konkrētas interneta vietnes. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai identificētu Jūsu iepirkumu grozā ievietotās preces ar mērķi nosūtīt Jums kontaktinformācijas veidlapas un atpazīt Jūs nākamā apmeklējuma laikā. Lai veiktu pasūtījumus mūsu interneta vietnē, Jums ir jāaktivizē sīkdatņu funkcija savā pārlūkprogrammā. Ja nevēlaties aktivizēt sīkdatņu funkciju, Jūs varat turpināt interneta vietnes pārlūkošanu, taču Jūs nevarēsiet nosūtīt kontaktinformācijas veidlapas un veikt pasūtījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatnes nebojā Jūsu datoru. Mūsu izmantotās sīkdatnes nesatur identificējošu informāciju, piemēram, kredītkartes datus. Šī informācija tiek sniegta, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajām tiesību aktu prasībām un ievērotu un aizsargātu Jūsu privātumu, kad apmeklējat mūsu interneta vietni. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par sīkdatnēm un to pārvaldību, lūdzu, apmeklējiet interneta vietni aboutcookies.org

Sīkdatņu pārvaldība

Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu ir iestatītas automātiski pieņemt sīkdatnes. Ja pārlūkprogrammā ir iestatīta sīkdatņu saglabāšana, tās nemanot darbojas fona režīmā. Taču, Jūs varat mainīt šos iestatījumus. Pārlūkprogrammā parasti var iestatīt iespēju saņemt paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu, tādējādi ļaujot Jums izlemt, vai konkrētajā gadījumā pieņemt vai atteikties pieņemt sīkdatnes vai vispār atteikties no sīkdatņu pieņemšanas.

Dažas interneta vietnes, ieskaitot mūsu interneta vietni, nav iespējams pilnvērtīgi izmantot bez sīkdatnēm, jo to funkciju nodrošināšanai, piem., pasūtījumu veikšanai ir nepieciešami konkrētas datnes. Tādēļ lai iegādātos produktus, Jums ir jāaktivizē sīkdatņu funkcija. Ja nevēlaties aktivizēt sīkdatņu funkciju, Jūs varat turpināt interneta vietnes pārlūkošanu, taču Jūs nevarēsiet nosūtīt kontaktinformācijas veidlapas un veikt pasūtījumus. Lai pārvaldītu sīkdatnes, izmantojiet četru populārāko interneta pārlūkprogrammu rokasgrāmatas:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lv-LV

-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/lv-LV/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=lv-LV

Būtiskākās sīkdatnes, kas tiek izmantots mūsu interneta vietnē:

Ņemiet vērā svarīgākās sīkdatnes, kas tiek izmantotas mūsu interneta vietnē, kā arī to mērķi:

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes mērķis
CookieNoticeDisplayed (Rādīt paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu) Šīs sīkdatnes mērķis ir pārtraukt paziņojuma par sīkdatņu izmantošanu atkārtotu rādīšanu, ja esat piekritis vai izlasījis sīkdatņu noteikumus.
Cart (Grozs) Šīs sīkdatnes mērķis ir identificēt esošo iepirkumu grozu kā Jūsu grozu.
CartTotalCookie (Groza kopējās summas sīkdatne) Šīs sīkdatnes mērķis ir identificēt Jūsu iepirkumu grozā ievietoto preču kopējo skaitu.
RequestVerificationToken (Drošības sīkdatne) Šī drošības sīkdatne apliecina esošos pieprasījumus un aizsargā Jūs no citu lietotāju piekļuves šai sīkdatnei.
lco (Pirkuma procesa sīkdatne) Šī sīkdatne identificē lietotāja pēdējā pirkuma procesu.

Trešo pušu sīkdatnes

Sīkdatnes tiek izmantotas arī tīmekļa analīzes pakalpojumu un spraudņu vajadzībām (piem., lai publicētu saturu sociālajos medijos). Turpmāk ir sniegta plašāka informācija par šīm sīkdatnēm, pie pakalpojumiem, kas tiek izmantot mūsu interneta vietnē.

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes mērķis
Google Google Analytics izmanto sīkdatnes lietotāju uzvedības izsekošanai un citiem analītiskiem mērķiem. Saite(s) uz lietošanas informāciju: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/